Herrmiddag 2013-08-31

Plats: En barvagn på Västerviks smalspårsbangård

Närvarande


Spanarn
Jägarn
Nacho
Psykologen
the symbol formerly known as pink nitad hedgehog
Desperado (tekniskt sett)

Frånvarande

Goebbels
Superman
Prao

Mat och dryck

Bortglömt, men det bubblade.

Prolog

Efter att det förra herrmiddagen beslutades att Småland är förträffligt hade några av medlemmarna hörsammat en kallelse från Desperado om en utflykt till sagda landskap för att utröna sanningshalten i beslutet. Spända av förväntan samlades medlemmarna på utsagd plats vid utsatt tid och någon slags guide kommenderade iväg alla till Västerviks Haubtbahnhof. I den allmänna euforin att få åka med det mytomsjungna Smalspåret noterade vi bara i förbigående att Desperado saknades och efter att ha skumpat genom den småländska ödemarken blev vi avfösta från spårvagnen vid en mjölpall och gick iväg för att studera den forntida metoden att mala mjöl. Trodde vi.

När vi som bäst väntade på att guiden skulle börja berätta kom Desperado långsamt gående ur buskarna med händerna över huvdet under förmodat vapenhot och innan Harry hade hunnit åkallas till beskydd hade Desperado blivit bortgift inför de chockade medlemmarnas gråtfärdiga ögon.

Med sänkta blickar återvände vi till järnvägen där någon omtänksam person hade förberett bubbel att trösta sig med för att förhindra att vi alla kastade oss framför tåget. Stämningen lättades upp gradvis i takt med att promillehalten ökade på färden tillbaka. Nacho glömde dock skändligen att fylla på glasen till Spanarn och the svamp formerly known as pink nitad
hedgehog. Efter ännu en styrketår samlades vi åter på Desperados uppmaning i lokstallet där det bjöds på mat och mer dricka och eftermiddagens fadäs var snart åtminstone nästan glömd. Ungefär här konstaterades att vi borde hålla en toffelhjältemiddag och gjorde någon slags kallelse till sådan framåt natten i anslutning till en barvagn strategiskt placerad i närheten. När omoraliskt sällskap var ur vägen och bevis på omoraliskt ungänge nattats sedan var det så dags för

Toffelhjältemiddagen

Viss diskussion uppstod om den var behörigen kallad, men eftersom fof till skillnad från vissa andra inte är byråkratisk och sista meningen i §9 ger tämligen fria tolkningar den formaliteten läggas åt sidan. Här ajournerades mötet för att hälla upp mer whisky, varvid vi skålade för Harry. Därefter var det dags att avhandla statusförändingar. Desperado hade inget att säga till sitt försvar och förpassades till death row. En observant Nacho påpekade därefter att the toffel formerly known as
pink nitad hedgehog också borde degraderas till denna lägsta nivå, vilket snabbt gjordes.  Det konstaterades att de församlade tidigare under kvällen pissat på Småland varför det inte ansågs behövas någon omröstning för att konstatera att Småland ingalunda är förträffligt. Slutligen gjordes en notis om att det borde ordnas nyårsfest någon gång varvid herrmiddagen upplöstes.

Epilog

Spanarn, Desperado, Nacho och Psykologen sov sedan ruset av sig i varsin cell i det näraliggande fängelset. 4 av 5 i finkan tyder på att det var en bra tillställning. Tack, Desperado.