(Här sparas gamla protokoll från herrmiddagar)

[Essen]
På herrmiddagar äter man god mat och dricker sprit. Bilden på personerna har inget med fof att göra. Bara lite. (Det är dock ingen fof-herrmiddag som avbildas, bilden är tom tagen av en s.k. brud). Observera den gröna flaskan som står strategiskt bakom cc-flaskan!

Senaste middagen finns här.

Tidigare middagar utspelades följande ONSdagar: 2011-07-30, 2009-05-16, 2008-08-27, 2007-05-27, 2003-05-24, 2003-02-01, 2002-11-30, 2002-04-27, 2002-03-02, 2001-11-03, 2001-06-02, 2001-04-30, 2001-04-07, 2001-01-20, 2000-12-01, 2000-11-04, 2000-10-14, 2000-10-09, 2000-09-15, Våren 2000, 2000-01-22, 1999-12-18, 1999-11-20, 1999-09-06, 1999-04-10, 1998-12-11, 1998-10-24, Våren 1998, 1997-12-20, 1997-10-22, 1997-09-17, 1997-08-30, 1997-07-09, Maj 1997, 1997-03-07, Februari 1997, 1997-01-31, 1996-11-30 och 1996-10-26.

Herrmiddag 2011-07-30

Plats: Godesburg

Närvarande

Macho
Desperado
the symbol formerly known as pink nitad hedgehog
Spanarn (tekniskt sett, om än i annan del av lokalen)

Frånvarande

Goebbels
Psykologen
Superman
Prao
Jägarn

Mat och dryck

Mat: Currywurst
Dryck: Bayersk bröllopstårta

Prolog

Delar av toffelföreningen hade på uppmaning av Spanarn tagit sig till surkolens förlovade land för lite rajraj. Det började förnämligt redan dagen före herrmiddagen med barbeque och rikligt med dricka och allt såg lovande ut. Efter att ha sovit av sig det värsta ruset begav sig skaran åter upp mot Godesburg för ännu en höjdarkväll, men stoppades nästan uppe vid borgen för något de trodde var nån slags förfest. Ännu en gång hade dock medlemmarna lurats in i en kyrka och med tårar i ögonen såg de hur en ond demon influgen från Vatikanen drog ner Spanarn i den yttersta formen av omoral. Tack och lov hade någon klok person ordnat lite rajtan-tajtan i direkt anslutning så att medlemmarna kunde tröstäta och -dricka för att dämpa den värsta bedrövelsen. När Macho och the toffel formerly known as
pink nitad hedgehog hade nattat respektive omoraliskt sällskap och produkter därav vidtog så herrmiddagen.

Herrmiddagen

Med tunga hjärtan fattades sedan beslutet att förpassa Spanarn till Death Row. the toffel formerly known as
pink nitad hedgehog bekände med skamsen blick att även han sedan senaste herrmiddagen sjunkit djupare (om än inte lika) i omoralens obevekliga kvicksand och degraderades lika snabbt till politisk fånge.

Smålands förträfflighet togs åter upp för att bekräfta utfallet från senast. De församlade tofflarna beslöt med förkrossande majoritet (3-0, och en röst nerlagd) att SMÅLAND ÄR FÖRTRÄFFLIGT.

Det beslöts även att festkommittén skall ordna en rejäl nyårsfest för att fira nyår -96 och att kallelse därtill skall ske i så god tid att alla som behöver hinner fixa barnvakt och ordna med lämpliga resehandlingar.


Herrmiddag 2009-05-16

Plats:
Norra Ugglarps Bygdegård

Närvarande

the symbol formerly known as pink nitad hedgehog
Goebbels
Psykologen
Superman
Prao (tekniskt sett, om än i annan del av lokalen)
Nacho
Desperado
Jägarn
Spanarn (via telefon)

Frånvarande

Mat och dryck

Mat?
Öl

Förspel

Under våren hade föreningens medlemmar, var för sig, fått en rituell inbjudan till en hemlig tillställning någonstans ute på den Skånska slätten. Avsändare var en av föreningens stabilaste medlemmar och tillika grundare, Prao. Som ledtråd gavs en så kallad web-address, som dock inte skall avslöjas här av hänsyn till de skyldiga. Nyfikenheten var så klart stor och spekulationerna många: hade poolen siktats igen? Var whiskytunnan färdig? Var det äntligen dags för Toffelföreningen Bundna och Ofarliga att ända sin nesliga existens, och likt fågel Fenix återuppstå i sin forna glans?

Större delen av föreningens medlemmar samlades sålunda på angiven ort, insåg bestörta att de lurats till en så kallad kyrka, och tvingades sedan med gråten i halsen åse hur Prao sjönk än djupare ner i omoralens kvicksand, enligt vissa uppgifter "tills döden skiljer oss åt". Sic transit gloria mundi.

Turligt nog hade någon klok person förutsett det chocktillstånd som föreningen råkat i, och i närområdet anordnat så kallat rajtan-tajtan. Ansvarskännande medlemmar på plats insåg vidden av det moraliska förfallet i deras omgivning och sammankallade raskt en herrmiddag på plats. Visa av debaclet för två herrmiddagar sedan höll man dock inbjudan hemlig för vulgi pöble.

Herrmiddagen

Då någon varit vänlig nog att förse festlokalen med en terass förlades herrmiddagen, under något ostrukturerade former, dit.

Spanarn rapporterade via telefon att han "dricker cocktails med frugan" några timmars bilfärd bort.

Den ständigt aktuella frågan om Smålands förträfflighet togs upp. Rösterna fördelade sig som följer: 4 för, 3 emot. Ur led är tiden.

Konstaterades att Prao sedan föregående herrmiddag förfallit till den yttersta formen av omoraliskt leverne. Han förvisades därför omedelbart till death row, där han dock är i gott sällskap.

Noterades att föreningen fått avknoppningar som annu icke förfallit i omoral. Prognosen är med andra ord god. Tack, Superman!

Noterades också att Nacho nu bara har 12 månader kvar. Daniel bör bjudas in på nästa herrmiddag, speciellt om Nacho lyckas...

Noterades slutligen att Wanna-B också förfallit i omoral, och att därför den ständiga frågan om föreningens utökande tillfälligt(?) ligger på is.

Ungefär här spreds ett rykte om att det fanns whisky någonstans i lokalen, och herrmiddagen upplöstes hastigt och lustigt.


Herrmiddag 2008-08-27

Plats: Bishop's Arms

Närvarande


Goebbels
Psykologen
Superman
Prao
Spanarn (Tüsk)

Mat och dryck

Kött
Öl
mm.

Förspel

Eftersom Spanarn för ovanlighetens skull visade sig vara i landet begav sig ett representativt urval av FOF:s medlemmar ut på lokal för att inmundiga øl och annat lämpligt. I enlighet med stadgarna
$7 utbyttes allehanda information, sk. "skvaller". Då Spanarn tillstod att han var tvungen att frånträda ordförandeposten då han inte längre utgjorde den moraliska förebild som stadgarna krävde, och då prövotiden för the sex symbol formerly known
as pink nitad hedgehog gått ut med råge, insåg närvarande medlemmar med växande fasa att ingen ersättare stod att finna inom föreningen.

I all hast sammankallades en herrmiddag på ort och ställe; de erforderliga ölen avnjöts, och den improviserade herrmiddagen avlöpte som följer:

Herrmiddagen

§1. Konstaterades att nyår 96 har inträffat.

§2. Föreningen har därför jämte stadgarna §6 bytt namn till "Toffelföreningen bundna och ofarliga".

§3. Flickor är fortfarande elaka.

Citat

Efter herrmidagen...

Slank närvarande medlemmar hem med svansen mellan benen. Minns dock beslutet från förra herrmiddagen: "när nyår 96 infaller skall det hållas nyårsfest". Och nu är vi alla ordinarie igen!

Herrmiddag 2007-05-27

Plats: Heagården

Närvarande

the symbol formerly known as pink nitad hedgehog
Goebbels
Psykologen
Superman (tekniskt sett, om än i annan del av lokalen)
Prao
Nacho
Spanarn (Tüsk)

Frånvarande

Desperado
Jägarn

Mat och dryck

Ostbågar
Öl

Förspel

Omedelbart innan herrmidagen hade föreningens medlemmar till sin förskräckelse tvingats åse ovanligt omoraliska aktiviteter vilka i och för sig kompenserades genom rikliga mängder mat och dryck. Dessutom hade föreningen haft tillfälle att inspektera ett brandbilsmuseum, och stora röda bilar med kraftiga motorer kan ju egentligen inte vara fel. Spanarns flyg fastnade i oväder nere i Tüskland och han anlände därför med andan i halsen i sportbil efter en "snabb" färd via Køpenhamn med vägvisning per SMS. Spännande!

Då ansvarskännande medlemmar insett vidden av det moraliska förfallet i deras omgivning sammankallades raskt en herrmiddag på plats. Detta möttes av glada tillrop från omgivningen, bland annat "du sa ju att den föreningen var nedlagd". Dock icke – se stadgarna, $6.

Herrmiddagen

Något försenad inleddes herrmiddagen i anslutning till den mycket välförsedda baren.

Prao förklarade att han inte längre var värdig att vara ordinarie, och degraderades av en enhällig församling till stödmedlem. Med anledning av detta genomfördes raskt en statskupp, vavid Spanarn tog makten, gav sig själv titeln "Albert" och omedelbart utsåg the sex symbol formerly known
as pink nitad hedgehog till vice. Ungefär vid denna tid (exakt när är oklart) påpekade Nacho att han fått fullmakt från Desperado att representera honom vid mötet och att han alltså var röstberättigad. Fullmakten förkastades dock direkt av Spanarn.

Även the sex symbol
formerly known as pink nitad hedgehog ansökte om ordinarie medlemskap eftersom han ansåg sig ha övergivit sitt tidigare omoraliska leverne. En livlig diskussion utbröt om definitionen på multipla ONS, och länge såg det ut som om ansökan skulle avslås. Till slut lyckades Spanarn lösa frågan på ett elegant sätt: the sex symbol
formerly known as pink nitad hedgehog beviljades ordinarie medlemskap med prövotid på tre månader, och med villkor att han max har 12 ONS i följd med samma brud. Under prövotiden har han "i stort sett fullständiga rättigheter".

Två av föreningens medlemmar, Superman och Nacho, hade sedan föregående herrmiddag förfallit till den yttersta formen av omoraliskt leverne. De förvisades därför omedelbart till death row, i förekommande fall med retroaktiv verkan.

Eftersom maktbalansen mellan de politiska fraktionerna i föreningen förskjutits, togs frågan om Smålands förträfflighet upp igen. Albert deklarerade med en auktoritär stämma att "Småland har aldrig varit förträffligt". Däremot enades föreningen snabbt om Brandelius förträfflighet, vilket något lugnade de upprörda känslorna.

Beslutsuppföljning. På herrmidagen 2000-12-01 beslutades att "psykologen och bihängande pøk" skulle förlova sig. Psykologen meddelade att "Xxxxx har fått en ring", varvid föreningen beslutade att "psykologen skall gifta sig med bruden".

Ganska nära slutet beslutades att "när nyår 96 infaller skall det hållas nyårsfest", och därefter förklarade ordföranden herrmiddagen avslutad.

Efter herrmidagen...

..fortsatte övriga festligheter till allas glädje. Det är ännu inte helt utrett vem som sov med vem, och smög inte Superman iväg lite väl tyst och obemärkt?

Herrmiddag 2003-05-24

Plats:
the symbol formerly known as pink nitad hedgehog

Närvarande

the symbol formerly known as pink nitad hedgehog
Goebbels
Psykologen
Superman
Prao
Jägarn (!)
Wanna-B
Nacho

Frånvarande

Desperado
Spanarn (Tüsk)

Mat och dryck

Gubbröra
Råbiff
Kastanjecrepes, flamberade

Raspberry Margarita
Pilsner
Birnenschnapps
Vin
Black Ribbon, Cragganmore, Laphroaig
samt, skam tillsägandes, vatten. (Vatten??? Jag är törstig, inte smutsig!!)

Skålar

Preludium

Herrmiddagen föregicks av jaktexpedition på sundet. Inte mindre än sju medlemmar slöt upp, och glädjande nog fick tre napp redan under eftermiddagen. Iofs. endast så kallad "skräpfisk", men i alla fall. Som det skulle visa sig under kvällen var det enbart medlemmar som redan hade fått napp sedan tidigare, så man kan diskutera meningen med detta. Den friska luften gav dock alla en glupande aptit, så som tur var fortsatte vi raskt till...

Herrmiddagen

Efter att mötet behörigen förklarats vidöppet, och whiskey druckits som sig bör, förklarade the sex symbol formerly known as pink nitad hedgehog att han återigen sjunkit ner i det omoralens förrädiska träsk, och ansökte om ordinarie medlemsskap. Eftersom det var samma så kallade "brud" som senast (jfr. 1998) var intervjuprocessen snabbt avklarad, och det beslutades att återuppta the sex symbol formerly known
as pink nitad hedgehog som ordinarie medlem.

Detta medförde vissa administativa problem då ordförandeposten plötsligt visade sig vara vakant. Inspirerade av dagens stora begivenhet eurovisionsschlagerfestivalen anordnade föreningen raskt en telefonomröstning där Spanar'n vann och tog titeln "Påve", med prao som kardinal (vice).

Efter mycken munterhet och ivriga samtal (närvaron var exemplariskt hög) upplöstes herrmidagen sakta, och...

Efter herrmidagen

...förflyttade sig raskt valda delar av herrmiddagföreningen till TV-soffan för att beskåda eurovisionsschlagerfestivalen. Att döma av den moraliskt korrekta klädseln vann dessutom rätt låt, hur det nu gick till.

Herrmiddag 2003-02-01

Plats: Goebbels

Närvarande

Goebbels
the symbol formerly known as pink nitad hedgehog
Psykologen
Superman

Frånvarande

Nacho
Wanna-B
Desperado
Jägarn
Prao
Spanarn (Tüsk)

Mat och dryck

Grön fördrink
Varmrökt lax
Viltskavsgryta
Äppelkaka
Kaffe etc.

Citat

Skålar

§1. Snaps - eftersom det är grovt bröd (?)
§2. IFHMÖ
§3. Skål i Whisky
§6. Ja tack!
§7. Smålands förträfflighet
§8. Statusförändringar
§9. Statskupp
§11. KFHMÖ
§12. Stadgeändringar
§13. Inkomna motioner
§14. Skål i Whisky
§15. Meddelanden

Mötesformalia

Eftersom endast stödmedlemmar fanns på plats kunde Ingen Förklara HerrMiddagen Öppnad. Det hindrade inte deltagarna från att hugga in på förrätten, och ta en snabb skål i Whisky. Frågan om Smålands förträfflighet bordlades till nästa möte eftersom inga röstberättigade fanns närvarande.

the sex symbol formerly known as pink nitad hedgehog hade insett sitt misstag och återgått till ett moraliskt korrekt liv, och ansökte därför om att åter bli upptagen som ordinarie medlem. Ingen röstade emot, så efter en utförlig bekännelse återupptogs the sex symbol formerly known as pink nitad hedgehog i de ordinarie medlemmarnas skara. Han genomförde raskt en statskupp och utnämnde sig själv till Kejsare (Ack, om jag vore ~!) vilket ingen röstade mot. Kejsaren förklarade därefter herrmiddagen öppnad.

Psykologens föreslagna stadgeändringar togs i andra läsningen. Det beslutades att Spanarn och Desperados sammankomst i liftkön inte skulle godkännas som herrmiddag pga. lågt deltagarantal, utan kallas herrfika - "för det låter fjolligt". Prao, som innan herrmiddagen aviserat att han skulle komma senare än till och med psykologen, rapporterade med stigande frekvens och berusningsgrad från en alternativ nöjeslokal och berättade bland annat om ett fasligt åkande i hiss. Sålunda utnämndes han av en enhällig herrmiddag till "förste hisspojke". Sedan upplöstes middagen när Superman plötsligt avvek.

Efter herrmidagen

...avstyrde Psykologen elegant ett försök av Prao att ta med en "Prospect" till eftefesten, som bestod av att Goebbels diskade. Det var nog lika bra så. Men vad hände egentligen i hissen???


Herrmiddag 2002-11-30

Plats: Wanna-B

Närvarande

Prao
the symbol formerly known as pink nitad hedgehog
Nacho
Wanna-B
Desperado
Goebbels

Frånvarande

Jägarn
Psykologen
Superman
Spanarn (Tüsk)

Mat och dryck

Caesarsallad
Kalvstek
Blåbärspaj (delvis småländsk)

Citat

Skålar

§1. KFHMÖ
§2. Föredragningslistan
§3. Beslut om skål i Whisky eller Jägermeister
§4. Skål i vad som i §3 beslutats
§5. Inkomna motioner
§6. Ja tack!
§7. Rapporter
§8. Uppmaningar
§8b. Skål i det andra
§9. the sex symbol formerly known as pink nitad hedgehog berättar om sitt sexliv på egen begäran
§11. Statusförändringar
§12. Börsen
§13. Medlemsansökningar
§14. Skål i Whisky
§15. Hedersfeminister och medlemmar i förskingringen rapporterar
§16. Efterrätt
§17. Psykologen anländer
§18. Gravskål för Xxxx
§19. Prao får napp
§20. Avslag av smålands förträfflighet
§21. Norges förträfflighet
§22. KFHML

Innan mötet

...genomfördes en grundlig fördrinksprovning av the symbol formerly known as
pink nitad hedgehog och Goebbels. Resultat från provningen: godast: #1, mest fördrinkslik: #3. Sålunda blandades en karaff #3 och serverades till förrätten, som var klar en lagom stund innan övriga anlände.

Mötesformalia

Herrmiddagen inleddes med en diskussion om att föredragningslistan egentligen gjordes upp långt innan §2, men eftersom detta uppenbart var byråkratiskt trams lämnades klagomålen utan åtgärd. Kommendanten förklarade herrmiddagen öppnad i stället, godkände föredragningslistan och beslutade att det första som skulle skålas i var whisky. Så gjordes.

Psykologen hade inför §13 inkommit med förslag till stadgeändringar, och det beslutades att §2 var bra som den är, men att de övriga förändringarna hade vissa förtjänster och de antogs i första läsningen med följande (något förbättrade) lydelse:

§3 Medlem förväntas leva moraliskt riktigt och verka för god kamratskap inom FOF. Medlemmen förväntas även kunna dricka öl, sprit samt åtminstone låtsas vara intresserad av sport (på TV, inte något så vansinnigt som att själv idrotta).

§3a Ordinarie medlem förväntas motverka omoraliskt levene bland övriga medlemmar samt försöka tillrättavisa stödmedlemmar så dessa åter kan tas upp som ordinarie medlem. Medlem som förfaller till omoraliskt levene men för övrigt klarar punkterna enligt §3 kan ansöka om att förpassas till stödmedlem tills medlemmen i fråga har insett det omoraliska i detta levene och frivilligt ber att får återtillträda som ordinarie medlem.

§3b Stödmedlem förväntas försöka dra ner övriga medlemmar i omoraliskt levene, något som är dömt att misslyckas.

§7 Inom föreningen råder sträng IT, dvs Informations Tvång. Allt ska fram, men i gengäld råder strängaste tystnadsplikt mot människor utanför föreningen. Informationen skall förmedlas med lagom extrem skyndsamhet..
Dessutom beslutades att acceptera Psykologens förslag till ny §10, trots desperados protester. "Jösses" (Prao):
§10 FOF är en extremt snobbig och elitinriktad förening som bara accepterar de mest lämpade medlemmar och för vilken endast det bästa är gott nog. Av denna anledning duger inga bleka kopior på föreningens herrmiddagar. Endast faktiska medlemmar kan deltaga i dessa tillställningar. Undantag kan göras för lämpliga gäster. Även möjliga framtida medlemmar kan vara med på prov. Men inga ställföreträdare får skickas. Kan äkta medlem inte närvara så får övriga medlemmar försöka klara av saknaden på något sätt. Förslag på åtgärd om saknaden av någon icke närvarande medlem blir för stor är en eller helst flera skålar i whisky.

Både meddelanden och the
sex symbol formerly known as pink nitad hedgehogs sexliv har censurerats för att skydda de skyldiga. Prao uppmanade alla stödmedlemmar som är sambo att flytta till Linero. Stadsdelen uppgavs ha en positiv effekt för den allmänna moralen.

Det hade en tid ryktats om Goebbels moraliska förfall, och efter en ganska torftig men i alla fall genomförd bekännelse beslutades att bevilja hans ansökan om stödmedlemskap. Till statistiken kan föras ännu ett exemplar med födelseår 75 som inte har kalla fötter. Som följd av detta beslutades också att avnotera Goebbels från börsens Obs-lista. Desperado ansökte däremot om att få bli noterad igen på Attract-80, men efter en intressant diskussion om huruvida detta gick, och vad som egentligen hade hänt (Xxxxx), avslogs hans begäran. Man kan bara vara med en gång - "listans hela poäng var väl att mäta vem som var först in på 80-talet." Slutligen avslogs först yrkandet att Spanarn skulle föras upp på Obs-listan eftersom alla lade ner sina röster (och ordförandens nedlagda röst var utslagsgivande), sedan bifölls det efter en sluten omröstning med Florida som förebild. Det beslutades att föra upp Spanarn tre gånger på Obs-listan. Praos yrkande "att han skulle uppföra sig" lämnades utan åtgärd. Andra följdåtgärder var att Goebbels avsattes som subkommendant (vice), och Desperado insattes, även han som subkommendant.

Under hösten hade en medlemsansökan inkommit. Trots att ansökande bortsett från kön var utomordentligt kvalificerad avslogs ansökan eftersom Prao "är en inbiten konservativ jävel". Hon uppmanas dock att starta en systerförening jämlikt §2.

Då aktuell hedersfeminist skamligen ej svarade i nallefon så fördes rapporten av dennes telefonsvarare vilket dock inte tillförde så mycket. Den andra hedersfeministen var närvarande på mötet, men sade bara att "jag var ung och jag behövde pengarna, och jag gör mig rätt bra på bild". Någonstans efter efterrätten anlände Psykologen enligt agendan, trots att vi inte såg röken av honom. §19 bordlades i tre år, Smålands förträfflighet avslogs som traditionen bjuder enhälligt trots Desperados avvikande åsikt, och slutligen uttalade sig Herrmiddagen för Norsktalande flickors förträfflighet varefter Kommendant Prao förklarade herrmiddagen likviderad.

Efter herrmidagen

...var det en veritabel spritorgie med hjälp av ett förvånansvärt enkelt men effektivt tärnings-spel. Fy fan. Prao mådde inte bra dagen efter och det gjorde inte heller Desperado eller the symbol formerly known as
pink nitad hedgehog. Wanna-B's inneboende fick stå för diskandet dagen efter, han hade missat att diska innan herrmiddagen så att Wanna-B fick diska hans och han insåg att han hade gjort en dålig deal...


Herrmiddag 2002-04-27

Plats: Prao

Närvarande

Prao
Spanarn
Superman
the symbol formerly known as pink nitad hedgehog
Psykologen (efter §11)
Nacho
Wanna-B
Desperado

Frånvarande

Jägarn
Goebbels (på resande fot)

Mat och dryck

Fläskfilé ugnsgrillad med klyftpotatis och garanterat onyttig sås. Samt, konstigt nog, sallad.

Skålar

§1.  KFMÖ
§2.  Val av mötessekreterare
§3.  Föredragningslistan
§4a. Beslut om skål i wiskey(sic!)
§4c. Skål i whisky
§4c. Om smålands förträfflighet
§5a. Klädesval
§5b. Greklandsresan
§6.
§7.  Statusförändringar
§8.  Börsen
§9.  Skål öl, vin, gin (?)
§11. Psykologen anländer
§12. Beslut om avsättande av ordinarie sekreterare
§13. Föredragningslistan justeras
§14. Fixa infrastruktur för avi-filer
§15. SM (överstruket)
§16. Tysklandsresa
§17. Fof-mästerskap
§18. Hejarklack till 11 augusti 
§21. KFMA
§78. Tid i karantän
Kommendanten förklarade mötet öppnat och råkade av bara farten vara sekreterare under dom första två punkterna.

Punkten två gav direkt en häftig debatt. För att få lite redundans förordades både Wanna-b och Psykologensom. Efter viss diskussion där psykologen hävdade att han enl protokollet inte skulle anlända förrän §11 så beslutades det att

Efter detta sattes föredragningslistan ihop och det klassiska beslutet om skål om whisky hölls (bowmoren smakade mjäkigt) samt enhällig nedröstning av smålands eventuella förträfflighet.

Efter detta kom diskussioner om resan till Grekland och eventuell klädsel där. Själva resan bordlades till juli medans klädseln (förslag på t-shirts, stringkalsonger och boxershots) lades ut på någon icke närvarande, nämligen Macho som för tillfället hade råkat lämna rummet.

Nu kom vi till punkten om statusförändringar. Spanaren höll ett långt anförande om "ett friare liv är ett friare liv" och diskusionen blev livlig. Slutligen beslutades det att om Spanarn lyckades genomlida den hårda prövningen så kunde han återupptas som ordinarie medlem, om prövningen (som stäckte sig in i kommande månad) misslyckades så skulle hela protokollet revideras. Efter detta avverkades snabbt punkten "skål i öl, vin och gin".

Nu anlände äntligen psykologen även protokollmässigt varför han fick ta över protokollskrivandet. Punkten att avsätta ordinarie sekreterare Goebbels avslogs då ingen annan ville ta "skitgörat", skulle dock det värsta ske och Psykologen hamnar på ett plan till Bankok så avsätts Goebbels. Däremot beslutades att Goebbels skulle fixa till infrastrukturen för avi-filerna.

Spanarn deklarareade att samtliga var välkomna till Tyskland, förslagsvis under pågående oktoberfestival men andra lösningar fungerar också. Slutligen beslutades det att wanna-B blev ansvarig för hejarklacken till solskenet.


FoF tour 2002

Plats: Kos, grekland

Närvarande

Prao
Goebbels
the symbol formerly known as pink nitad hedgehog
Psykologen
Nacho
Desperado

En mer utförlig sammanfattning av resan får vår sekreterare/propagandaansvariga kommer med, men redan nu kan vi avslöja att poängjakten vanns av en stödmedelm och det är ju trevligt att folk äntligen har insett fördelarna med 20mila regeln...

Andra saker som jag som snabbast kommer ihåg:

 1. ALLA talar svenska
 2. Apollo suger. Det borde vi insett redan förra året men dom var ännu sämre i år
 3. Det är mycket med det tekniska, i snitt tre strömavbrott per dag under de fyra sista dagarna. Mest imponerande med detta var baren som på grund av strömavbrottet inte klarade av att servera skakade drinkar. Kan man inte skaka mixern? Givetvis var det Apollos fel att vi hamnade på baren ifråga.
 4. Drinkar är inte billigare än i Sverige men man får många fler. Tre drinkar och två shots var en vanlig deal (ja, man kunde säkert få fler shots istället för de extra drinkarna)
 5. Grabbarna Grus saknades i Kos. Dock fanns Grabbarna Graus, men kopian har inget med originalet att göra, ej heller baren/svenskfällorna "Systembolaget" eller "Spybar", den senare hade dock äkta svenska dockhussåpe-bkändisar som attraktion när Fof var där, även om ingen fofare lyckades identifiera henne (vem fan glor på 'Baren' anyway?)
 6. Utelivet var nog roligare på Ayia Napa men det betyder inte att det var tråkigt på Kos..
 7. Det är svårt att väcka den Desperado som sover, fråga Macho, våra grannar samt hotellets nattpersonal.
 8. Mr Brewer gin fanns tyvärr inte. Clinton gin fanns i samma prisklass men den fick Mr Brewer att framstå som riktig kvalité
 9. Medelåldern på flickorna var faktiskt betydligt bättre än förra året..
 10. Alla hade rösten kvar vid hemkosten.
[Ni andra kan ju fylla på med saker här, tex om Holländskor på Tarzan beach]

/Prao

 1. 11 Fof tycker om att bli uppkommenderade på rad av pussglada flickor.
 2. 12 Vissa medlemmar föredrar tequila som bodyshots, andra tackar högljudt och oartigt nej fast de inte förstod vad som erbjöds...
 3. Vi tyckte bra om Frida från Apollo ända tills vi upptäckte att hon blåst oss på en Euro per skalle för inträdet till skumdiscot.
 4. "Gratis är ibland för dyrt, även när det ingår en fri drink". Sagt om inträdet på discot (Heaven) på torsdagkvällen.

Herrmiddag 2002-03-02

Plats: Prao

Närvarande

Prao
Goebbels
the symbol formerly known as pink nitad hedgehog
Superman
Psykolog (efter §11)

Frånvarande

Jägarn
Spanarn (tüsk)
Nacho
Wanna-B
Desperado

Mat och dryck

Höjdpunkter

Trots illvilligt svek av Goebbels lyckades herrmiddagen genomdriva ett statusbyte av Spanarn.

Skålar

Med flera.

Musik

Byråkrati

En nyhet för denna herrmiddag var att dagordningen skickades ut redan i kallelsen. Ett gott initiativ! Sedan var det en annan sak att kallelsen skickades ut samma kväll, men så blir det när man kommer på idén att ha herrmiddag medans man står i kön till att hämta ut mat på Sweet Lemon. ELler när det var. Den såg i alla fall ut så här:
§1.  KFMÖ
§2.  Mötets behöriga utlysande
§3.  Skål i whisky
§pi-epsilon KUWF
§pi  resa
§4.  Förhör av Spanarn (telefonledes)
§5.  Ev degradering till stödmedlem
§5b  Ev upphöjande av ordinariemedlem
§6
§7.  Skål i whisky
§8.  Bordlagda beslut
§9.  KUFF (Kommendanten uttallar sig om FoF förträfflighet)
§11. Psyklologen anländer
§12. Börsen
§12b. meddelanden
§13. KFMA
$2b. övriga punkter
Och i verkligheten blev det lite annorlunda... paragrafer i kursiv lades till under herrmiddagens gång.

Kommendanten förklarade mötet öppnat.

Det första som gjordes var att lägga till punkt 2b, övriga punkter, samt bordlägga mötet tills de sex ölen verkligen var uppdruckna, och inte bara upphällda. Under bordläggningen passade Goebbels på att dementera uppgifterna om sitt samboskap.

Prao lämnade följande sakupplysningar: "min ser inte ut som en dildo" och "den står där inne" ...varvid en mängd utsökt god Highland Park konsumerades såsom beslutsunderlag inför punkt tre. Som bordlades till senare. Kommendanten Uttalade sig om Whiskyns Förträfflighet i punkt pi-epsilon.

Det är skoj att resa! Det beslutades att the symbol formerly known as
pink nitad hedgehog skulle kolla pris och resmål i början av juli. Not: 20-milaregeln gäller! Följande definierades: förlustelser = dricka sprit & ragga brudar, kultur = dricka dyr sprit. Åt Prao uppdrogs att kolla läget med t-shirts.

Förhöret av Spanarn avhölls över en knagglig telefonlinje, välvilligt tillhandahållen av ett föreningen närstående konsultföretag. Spanarn rapporterade att årgång 1978 var avklarad, men att han bara "var trevlig", ville bräda desperado samt hade varit inne på bluedot i efterhand. Förvånande nog blev Spanarn inte förpassad till stödmedlemskap vid denna punkt eftersom Goebbels, med motiveringen "han var ju bara trevlig", röstade mot. Skandal!

Inga upphöjelser till ordinarie medlemskap var aktuella, även om "england var trevligt" enligt uppgift. Föreningen enades om följande gemensamma uttalande:

För övrigt anser jag att Staffanstorp, Halmstad, Danmark, Eslöv, Höör, Jämshög och Bodafors bör förstöras.
§6: ja tack.

Det skålades i whisky (MacAllan denna gång), och punkt 11 bordlades tills han verkligen anlände.

Det beslutades att i alla fall föra upp Spanarn på Attract-78, och att föra upp Goebbels ett par gånger till på OBS-listan, på grund av allt för frekvent umgänge med flickor. Det var tal om stödmedlemsskap, men "om jag skall bli stödmedlem skall jag i alla fall få komma till". Desperado fördes upp igen, denna gång på grund av vissa luddiga händelser i anslutning till melodifestivalen...

§11 återupptogs, och till protokollet fördes att "X ligger efter".

Helt oväntat tog Kommendant Prao upp punkt fem igen, den här gången med Desperado närvarande via telefon. En ny omröstning företogs, och denna gång blev resultatet 2-2. Tack vara Kommendant Praos utslagsröst beslutades att Spanarn skulle föras över till stödmedlemmarnas växande skara, varvid Kommendanten Förklarade Middagen Avslutad. Oj.

Efter middagen

... avnjöts Djävulen och Jag med Liz Hurley och några andra. Inte fel.

Herrmiddag 2001-11-03

Plats:
the symbol formerly known as pink nitad hedgehog

Närvarande

Goebbels
Prao
Desperado
the symbol formerly known as pink nitad hedgehog
Psykolog
Nacho
Wanna-B

Frånvarande

Jägarn
Superman (toffel)
Spanarn (tüsk)

Mat och dryck

Höjdpunkter

Stadskupp, en traditionellt sen psykolog, trattkantarellsås. Drama på högsta nivå!

Skålar

Med flera.

Byråkrati

 1. OFMÖ i sin frånvaro
 2. Stadskupp.
  Prao hotade herrmiddagen med en bomb i fickan, en dessertsked och en febertermometer. Herrmiddagen beslutade sålunda att: Subkommendant Goebbels utbringade genast lismande en skål för kommendant Prao.
 3. Statusförändringar.
  Dåligt på den fronten. Psykolog skall fortfarande inte förlova sig, annars inga speciella roliga nyheter. Trots tappra insatser från en viss medlem krävs bättring!
 4. Skål i Whisky.
  Mötet skålade i "Scottish Royal" Whisky, hälften av de två flaskor som FoF erhållit som betalning för den eminenta barnpoolen. Bättre än Psykologs kanadensiska i alla fall...
 5. Börsen.
  • Nacho befanns inneha en option på Attract 90-listan, vilken han omedelbart glatt överlät till FoF. Så är det!
  • Desperado pratade med en flicka från 80-talet. Det gick till ungefär såhär: -- Vad läser du? -- Jag läser inte, jag har höstlov. Rätt opp på listan igen, naturligtvis.
  • Det beslutades också att Goebbels skulle upp igen - varför vet han inte riktigt själv, men...
 6. Ja tack!
 7. Huvudrätt.
  Huvudrätten befanns vara serverad med röstsiffrorna två-ett, trots att alla ännu inte fått potatis.
 8. Bordlagda skålar.
  Bordlagda skålar från tidigare herrmiddagar togs upp, och speciellt då den som
  the symbol formerly known as pink nitad hedgehog slängde i skogen efter herrmiddagen hos Wanna-B. Dessutom snackades det en hel massa om överbordlagda skålar, men...
 9. Psykolog anlände, i god tid som vanligt. Han kan eventuellt ha anlänt tidigare eftersom han inte hade imma på glasögonen...
 10. Meddelanden.
  Om kvarglömda t-shirts inte hämtas ut inom två veckor delas de ut till FoFs ragg. Var varnade!
  Beslutet från herrmiddagen 2001-04-30, §3, är uppfyllt. Tack, the symbol formerly known as pink nitad hedgehog!
 11. Statusbyte för Desperado
  Punkten bordlades till efter besök på lokal.
 12. - 15. glömdes bort.

Efter middagen

Herrmiddagen upplöstes i en intensiv diskussion om Ronald Reagan, Talibaner och Celtics. Inga rapporter från uteliv, så troligen fortsatte festen ingenstans...

> Date: Mon, 4 Jun 2001 13:03:04 +0200
> Reply-To: fof@esek.lth.se
> To: Herrmiddagsföreningen Fri och Farlig
> Subject: Protokoll
>
> Såsmåningom html-ifierar väl Goebbles detta, men tills vidare så...
>
> // pink.jpg , tillfällig reservgoebbels.
>

Dock icke; det finns gränser för vad man orkar med. Men jag har i alla fall lagt ut det på nätet, så ni kan ju läsa det på
http://fof.2y.net/ i stället!
    /Goebbels


***********

Herrmiddag 2001-06-02

Plats: Desperado

Närvarande: Spanarn, Desperado, Taggtrådsmarsvinet, Wanna-B. Senare även läkarstuderande flicka utifall att Prao skulle behaga dyka upp.

Frånvarande: Nacho, Superman, Prao, Psykologen, Jägarn, Goebbles

Mat: Asynkront rökt och flamberat kvalitetsdött djur

Dryck: Öl, Whisky

Citat: "Desperado, tygla ditt kön!!" (Spanarn)

Skålar:

För FOF i tiden!
Skåltamejfan!
Flickor är elaka!
För fotbollen!
Stackars Bill!

mfl som vi har glömt


§1 OFMÖ
Der Eiermann förklarade Herrmiddagen för geöffnet. På tüska.

§2 Skål i whisky
Det skålades i whisky.

§3 Beslut om skål i whisky
Då frågan ansågs illa förberedd bordlades den till nästa hermiddag.

§5 Smålands förträfflighet
Då Spanarn lyckats dyka upp misslyckades det tilltänkta genomkuppandet å det kraftigaste, och avslogs istället enhälligt. Som vanligt.

§6
Ja tack! Alltid trevligt.

§7 Beslut om bordlagd skål i whisky från tidigare herrmiddag
Då inget nytt framkommit i sak fann Hermmiddagen inget annat alternativ än att ånyo bordlägga frågan.

§8 Whisky
Återigen togs en skål i whisky.

§9 Der Reise
Der Eiermann rapporterade om aktuell status, i korthet att första delbetalningen är gjord och att han hör av sig i god tid innan det är dags för nästa. Tills vidare kan man följa utvecklingen på www.ayianapa.nu.

§11 Die T-shirts
Då NYCKELpersonen inte var närvarande och kunde BENa ut problematiken bordlades frågan till nästa Herrmiddag.

§12 Börsen
Pga informella antydningar uppfördes Desperado (ännu en gång) å det raskaste på O-listan.

§4 Statusbyten
Desperado redogjorde osammanhängande för vad han lurats till och lovade bot och bättring. "Jag har sett ljuset! Jag har insett mitt misstag!" respektive "Man får väl offra sig lite ibland..." får väl betraktas som fullgod avbön, varför Desperado utan vidare ritualer återupptogs som ordinarie medlem.

§13 Den protokollförda delen av herrmiddagen avslutades.


Nachspiel:
Nada. Det stora flertalet var alldeles för sega för sådant.

Herrmiddag 2001-04-30

Plats: Monte Composto m.m.

Närvarande

Goebbels
Prao
Spanarn
the symbol formerly known as pink nitad hedgehog
Psykologen

Annorstädes

Jägarn
Superman
Desperado
Nacho
Wanna-B

Mat och dryck

Mötets behöriga utlysande

Med anledning av att stora delar av FOF befann sig på toppen av S:t Hans Backar för att fira sista april med sedvanlig grillning sammankallades herrmiddag via SMS. Tyvärr hade övriga medlemmar, trots obligatorisk närvaro, inte möjlighet att ta sig till herrmiddagen. Herrmiddagen befanns vara behörigen utlyst jämlikt stadgarna §9, sista meningen.

Minnesvärt

Killen som åkte ner för backen på en kickbike. Imponerande.

Trevligt och ovanligt nog befanns mötet bestå av en majoritet ordinarie medlemmar.

Byråkrati

 1. Ordföranden förklarade herrmiddagen vidöppen.
 2. Flickor är elaka.
 3. Beslut: the symbol formerly known as pink nitad hedgehog skall ha herrmiddag. Alla övriga uttryckte sin uppskattning av detta.
 4. Undergroundresekomitten rapporterade: läs mail.
 5. Mötet ajournerades. På vägen hem till Prao sågs en äkta igelkott. Föreningens medlemmar trodde att de såg dubbelt tills de insåg att endast en av dem var pink och nitad.
 6. Mötet återupptogs hemma hos Prao, till tonerna av moralisk musik.
 7. det Beslutades att uppföra Goebbels på O-listan en gång till, trots vilda protester.
 8. Meddelanden: the taskmört formerly known as pink nitad hedgehog vägrade uppge pökets efternamn, men medgav att e-mailadressen kunde vara fornamn.efternamn@nån_annan_gratisdomän_än_hotmail.com.

Efter mötet...

Hände säkert mycket intressant, men det vet vi ingenting om eftersom mötessekreteraren blev uppringd av en flicka "som hade biljett" och stack till siste-aprildischo på Hallands/VG. C'est la vie.

Herrmiddag 2001-04-07

Plats: Macho Mansion

På plats (i alla fall delvis)

Macho
Goebbels
Prao
Spanarn
Wanna-B
Igelkotteländet
Psykologen (efter §16)

Skändligen frånvarande

Jägarn
Superman ("För att inte bryta traditionen så måste jag meddela att jag återigen kommer att vara toffel denna lördag!")
Desperado

Mat och dryck

[1] När övriga FOF anlände till Macho Mansion var han i full färd med att slå ihjäl fisken med en skiftnyckel. Han verkar ha varit framgångsrik i sitt värv.

Skålar

Byråkrati

Vid fördrinken [gråggen] beslutades enhälligt att kvällens möte och dagordning skulle präglas av spontanitet. Sålunda togs följande spontana dagordning fram:
 1. Spontan punkt
 2. Skål i Whisky
 3. Diskussion och beslut huruvida skål i whisky skall tagas
 4. Skål i whisky (beroende på utfallet av föregående beslut)
 5. Meddelanden
 6. Ja tack
 7. Övriga ärenden
 8. Statusförändringar
 9. Smålands förträfflighet
 10. Börsen (O-listan och Attract 80)
 11. Desperado rapporterar
 12. T-Shirts
 13. Spontanföreläsning i feminism av jägarn
 14. Skål i whisky (det var länge sedan sist)
 15. Psykologen anländer
 16. Namnbyte
 17. Förlovning
 18. Glömma avsätta vice, samt tillsätta ny (vid behov)

Citat

Vad hände?

Kvällen inleddes med fåfänga försök att rekonstruera gårdagens begivelser på Hallands. Prao och Spanarn var där, Goebbels skulle ha dykt upp men bangade. Illa. Prao berättade sedan följande anekdot: "Jag stannade på motorvägen, tände varningsblinkersen, gick ut, tog fram dônken och gav pappa". Han skulle inte ens kört bil dagen efter Hallands, men... Till detta avnjöts tüsk kvalitetsmusik.

Der Eiermann öppnade mötet. Tillsammans med förrätten serverade Macho saké, och första punkten blev sålunda helt spontant "Skål i saké".

§3 bordlades raskt då vi insåg att vi redan skålat i whisky (Glen Garioch), och det var nödvändigt att raskt avverka punkter så vi skulle hinna ner till §16 innan psykologen anlände. Det innebar dock att vi vid §4 kunde ta en skål i whisky eftersom inget beslut om motsatsen fattas.

Mellan §4 och §5 anlände psykologen äntligen fysiskt. Han befanns dock vara icke-närvarande ur rent mötesteknisk synvinkel tills §16 avhandlats.

Det meddelades att:

Macho bröt mot traditionerna och utbrast "Nej Tack!" till sex. Se §17.

Beslut: "Inget psykologen säger får antecknas innan han kommer". Huvudrätten serverades, och det konstaterades att detta troligen var en historisk herrmiddag eftersom det serverades fisk.

Anledningen till herrmiddagen, Macho, redogjorde länge och väl för sitt förfall och befanns vara djupt omoralisk. Till protokollet fördes följande anteckning: "Macho skall lämna visitkort enhälligt till FOF"(?) Efter vederbörlig ritual beslutades att Macho skulle förpassas till stödmedlemmarnas växande skara. Spontan applåd från övriga FOF.

Näst i tur stod The
 symbol formerly known as pink nitad hedgehog. Han redogjorde för sina eskapader och även om historien var kortare så var den inte mindre dramatisk. Under Machos något långrandiga berättelse hade vi andra hunnit förbättra ritualen för Pink nitad
 före detta hedgehog, som dock med mod tog sig an sin uppgift. Sålunda beslutades att han förpassats till stödmedlemmarnas ännu mer växande skara. Detta fick psykologen att börja yra om nyår '96 igen. Till statistiken kan föras att mätpunkterna från såväl årgång '79 som årgång '74 (vi talar förra århundradet här) har kalla fötter, även om vissa mätningar av '74 var bra.

Efter statusförändringarna var det dags att behandla frågan "beslut om Smålands förträfflighet". Ett enhälligt FOF beslutade att rösta ned denna punkt. Protokollet visade sig dessutom på denna punkt vara sant, vilket förvånade samtliga närvarande.

Det beslutades att avföra Macho och Spanarn från O-listan, samt att införa Desperado och Goebbels (två gånger) på densamma. Goebbels: "fan också!". För Desperado var anledningen de inneboende som enligt uppgift bakar "kaka" åt honom. Goebbels fall var minst två representanter av annat kön som han setts tillsammans med för ofta. Han protesterade, men röstades ner med siffrorna 2-1.

Desperados rapport uteblev eftersom han var upptagen med "annat" och inte svarade i telefon. En kontrollringning till Desperados sk. "flickvän" misslyckades eftersom hon lade på direkt. Lika illa gick det med föreläsningen i feminism. Det konstaterades att fenomenet "feminism" tydligen upphört att existera. Prao rapporterade glatt att "T-shirtarna har kommit precis lika långt som resan".

Slutligen anlände psykologen. Det var på tiden.

beslut: Macho har genom sitt omoraliska leverne förverkat rätten till sitt namn, och kommer hädanefter benämnas "Nacho". För att fira detta gick han ut i köket och svängde lite snabbt ihop ostgratinerade Nachos som tilltugg efter maten. Imponerande.

Eftersom den tidigare vice ordföranden inte längre är ordinarie medlem såg der Eiermann behovet av en ny stab. Sålunda beslutades att Goebbels utsågs till vice ordförande med titeln "äggtoddy", samt Prao till oppositionsråd med titeln "förlorat ägg". Spanarns förslag att Goebbels skulle byta namn till Dönitz röstades dock ner av en förkrossande majoritet.

Viktiga händelser efter middagen

Psykologen sade sig överlåta förlovningar till de nya stödmedlemmarna (jfr. "Påsk"). Under tiden Nacho städade i köket inleddes kommunikation via SMS med Nacho's brud. Hon förnekade ryktena om förlovning, och hävdade att hon var bortlovad till "Oskar". Nacho: "Vem fan är Oskar?". Det hela blev intressantare när Nacho talade med henne i vanlig telefon, samtidigt som resten av FOF förde SMS-konversationen vidare.

Herrmiddagen upplöstes hastigt framåt tolvslaget då Prao, The symbol formely known as
 pink nitad hedgehog och Goebbels plötsligt insåg behovet av att bege sig till Wermlands för att limma på sk. "brudar". Den ende som hade kvinnligt sällskap från Wermlands var dock The symbol
 formerly known as pink nitad hedgehog, men det var ett synnerligen omoraliskt sådant. Goebbels rapporterade dock att "Dischot på Lundia verkade vara i full gång, eftersom man kunde höra musiken precis lika bra på BK, en våning upp".

Sammanfattning

Stora omvälvningar i medlemsskaran. Var skall det här sluta? Psykologen: "nyår '96". Övriga FOF: "Tyst nu, då!"

Herrmiddag 2001-01-20

Plats:
Pink nitad hedgehog

Kroppsligen närvarande


Psykologen
Desperado
Goebbels
Prao
der Eiermann
Macho
Pinkad nit-hedgehog

Andligen närvarande

Jägarn
Superman
Wanna-B

Mat och dryck

Skålar

Nyckelord

Byråkrati

Protokollet var länge på avvägar, men på ett skrynkligt papper i Goebbels ficka hittades överraskande nog följande suddiga fragment:
 1. der Eiermann öppnade mötet. På "franska".

 2. Whisky

  Tvärt emot alla traditioner togs en skål i Whisky direkt. Utan tjafs.

 3. Internationella relationer, mm.

  Spanar'n visade sin handlingskraft genom att på besöket på Hallands kvällen innan limma på vakten redan i kön in. Imponerande. Spanar'n ertappad med händerna i kakburken! Tüskan befanns vara född '77.

 4. Beslut om skål i Whisky

  I och för sig lite sent, men i alla fall.

 5. Macho rapporterar

  Macho rapporterade den senaste tidens begivenheter. Det var rörigt, och endast vissa spridda namn kunde uppfattas, nämligen Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxx och X-et. Han hade till exempel en date (alternativ) precis innan herrmiddagen. Manligt!

 6. Ja tack. ca. 4 sekunder.

 7. Desperado-resa

  Uuh... ja, det var visst något med det ja. Nytt försök nästa möte.

 8. T-shirts

  Prao: "det där vet jag ingenting om".

 9. Förlovning samt föreningen '96

  Psykologen befanns som vanligt ligga bäst till. Det där med vad "'96" skulle betyda hade alla hunnit glömma tills vi skulle avhandla punkten, men Psyk. kom på det igen. Men nu är det glömt...

 10. Der Eiermann predikade Go-Cartens lov.

 11. Stödmedlemmar (Macho)

  Macho befanns ha problem med sin status, och kunde inte på ett tillfredställande sätt rapportera ett alternativt ONS. Dock visade han lovande tendenser, till allas högljudda förtjusning. beslut: Givet att Macho klarar konvergenskraven förlängs prövotiden till nästa herrmiddag.

 12. byte av mötesordförande...

  Utfördes av strategiska skäl som snart kommer att uppenbaras. Spanarn angående beslutet: Jävlar!

 13. O-lista och Attract-80

  "Spanar'n skall upp på o-listan omedelbart, om inte förr!" (Goebbels)

  "Spanarn skall upp på OBS-listan. Inte så mycket för hans eventuella status, men för att få reda på när kakburken blir ledig." (Prao)

  beslut: Spanar'n uppfördes raskt på både O- och Attract-80. Spanarns kommentar: "jävlar!". Spanar'n redovisade tecken på föredömligt god moral, samt bevisade bortom all rimlig tvivel att frasen "för gammal" har en förvånansvärt kort halveringstid. Betryggande för de av oss som ännu inte passerat 30. Kommentar (alla utom spanarn, med beundran i blicken): "jävlar!"

 14. Återbyte av mötesordförande (om han fortfarande är ordinarie!)

  der Eiermann befanns kunna ta upp ordförandeklubban igen, bara för att

 15. avsluta mötet

Viktiga händelser efter middagen

Nja, garderoben var full på Wermlands, så det var ju bökigt för dom som kom lite sent.

Sammanfattning

Tack vare idoga ansträngningar från Macho och Spanar'n verkar det som om det finns gott hopp om landets moral. Mer moral till folket!

Herrmiddag 2000-12-01

Plats: Psykologen

Därvarande

Goebbels
Psykologen
Desperado
Prao
Macho
Pinkad nit-hedgehog

Bortkomna

Jägarn
Spanarn
Superman
Wanna-B

Aktiviteter innan herrmiddagen

Dreamcast. Annars inget speciellt.

Mat och dryck

Dagens tema var ost och vitlök.

Skålar

Byråkrati

Prao förklarade mötet öppnat.

punkt 1: mötet öpppnas

punkt 2: vice föredrar agendan

punkt 3: halva inne

punkt 4: meddelanden

Uppföljning punkterna 24-25 från förra mötet. Efter kårhuset hölls efterfest hos Spanarn. Spanarn duschade med flicka. Flickan blev våt och sur.

Frukost, i form av en drink, ingick.

punkt 5: ?

Bordlades till nästa möte eftersom dess innehåll ej var känt.

punkt 6

Ja tack.

punkt 7: statusförändringar

Punkten bordlades till efter punkt 10

punkt 8: obslista

punkt 9: förlovningar.

Det beslutades enhälligt att psykologen och bihängande pøk skall förlova sig. Fallet superman bordlades till nästa möte.

punkt 9b: Ris och ros.

punkt 7: statusförändringar (igen)

Desperado utnyttjade klippkortet och bytte status.

punkt 11: beslut om smålands förträfflighet

Nerröstades enhälligt.

punkt 12: Medelanden

Glömdes bort?

Mötets avslutande

Mötet avslutades nog, men ingen minns hur eller av vem.

Viktiga händelser efter middagen

Enligt protokollet: "Inget kaffe. Fy fan." Men det fanns Irish, så det var OK.

Pøket kom hem, varvid herrmiddagföreningen blev skamligen utkastad. Usch!


Herrmiddag 2000-11-04

Plats: Spanarn

Därvarande

Spanarn
Prao
Desperado
Macho
The suput formerly known as pink nitad hedgehog

Senarekommande

Psykologen (som dock fyllde år)

Bortavarande

Jägarn
Goebbels
Superman
Wanna-B

Aktiviteter innan herrmiddagen

Nada

Mat och dryck

Förrätt: Suspekt vodka-citron-passionsfrukt-is drink som visade sig innehålla 1dl vodka/drink. Ost-gratinerad nachos-panna som tilltugg.
Huvudrätt: Köttgryta, cous-cous. Efterrätt:Glass med chokladsås. Kaffe

Byråkrati

Då Eierman Spanarn var officiell ordförande, Prao vikarierande sekreterare och Desperado f.d. ordförande var det lite förvirrande vem som ledde mötet. Tillslut verkade det alternera mellan Spanarn och Prao. Spanarn öppnar tillslut mötet.

punkt 1: Herrmiddagen förklarades vidöppen

punkt 2: skål i Whisky?

Det skålades i whisky

punkt 3: Bordlaggd skål i whisky

Det visade sig att den avskaffades. Whisky dracks över dess minne.

punkt 3.5: Ska vi ha en punkt 5?

ja

punkt 4: strippa

Det beslutades att minst en herrmiddag ska gästas av en (tyvärr troligtvis betald) strippa. Strippa ska också vara obligatorisk om det värsta händer, dvs att föreningen tvingas ordna en svensexa.

punkt 5: whisky

Skål

sex:

Ja!

punk 7: Resa

Desperado kontaktade sina kontakter i åttiotalet som kom fram till att gymnasieeleverna reser fyra veckor innan skolavslutningen.

punk 8: T-Shirt

Prao begärde och fick lite riktlinjer ang t-shirt. Stort tryck ska vara på rygg ("Don't play hard to get but hard to want". Litet brösttryck "FOF..frukost ingår")

punk 9: Statusförändring

Jägarn anågs vara en patet och blev därför förpassad till stödmedlemmarnas (tyvärr) växande skara samt fick på egen begäran extratitel "hedersfeminist".

punkt 10: NOP

punkt 11: Avskaffande av punkt 10.

Gick igenom

punkt 12: O-Lista.

Observationslistan innehåller numera Macho och Goebbels

punkt 13: Attract-80

Desperado och The snuskgubbe formerly known as pink nitad hedgehog fördes istället över till vår nyinrättade Attract-80-lista.

punkt 13b

Superman _SKA_ dricka en skullsplitter.

punkt 14

Gick inte att tyda i efterhand. Något med "Cecilia Lind".
15: ln -s 2 15
16: ln -s 2 16
17: ln -s 2 17

punkt 18

Mötet avslutades officellt. Dock beslutades i förväg om punkt 24 och 25:

punkt 24

Spanarn avslutade mötet definitivt med "frukost" med ospecificerade deltagare.

punkt 25

Spanarns frukost avbröts av en påläst Desperado.

Herrmiddag 2000-10-14

Plats: Goebbels

Därvarande

Goebbels
Superman
Psykologen
Prao
Spanarn
The symbol formerly known as pink nitad hedgehog

Wanna-b

Bortkomna

Jägarn
Macho
Desperado

Aktiviteter innan herrmiddagen

Nae, inte direkt.

Mat och dryck

Sillamacka. 15-årig Glenlivet. Viltkryddad köttgryta. Ris. Öl och vin. Glass. Kaffe.

Skålar

(innan och efter mötet)

Byråkrati

Prao förklarade mötet öppnat.

punkt 1: dagordning + skitsnack

punkt 2: skall vi ha en skål i Whisky?

Under denna punkt noterades att psykologen hade funnit en användning för taskig kanadensisk whisky: den kan användas i sås.

Det yrkades att punkten skulle bordläggas tills nästa möte, så mötet tog en skål i whisky för säkerhets skull. Beslut: bordläggandet bifölls.

punkt 3: skål i whisky

Eftersom punkt 2 ej behandlats togs en skål i whisky.

punkt 4: statusförändringar

Notering: det är väldigt mycket nerrullat hos P.A. nu för tiden...

På observationslistan infördes:

Klippkort utdelades till desperado.

punkt 5: Psykologens förlovning

Beslut: Psykologen och Prao har fel.

Beslut: psykologen skall förlova sig

Beslut: en delegation ledd av spanarn skall förhandla med öh bruden för att övertyga henne om att detta vore bäst. Detta utfördes vid sittande möte via telefon.

Rapport: "Han ligger kanske bäst till, men han ligger inte bra till".

punkt 6: Ja tack.

punkt 7: Ibiza.

Beslut: Vi skall åka till en solbelyst ö, i samband med gymnasieavslutningen. Desperado skall ta reda på när flickorna åker, och vart.

punkt 8: Statskupp.

Den bordlagda statskuppen återuppogs.

Yrkande: läromästaren skall återinsättas som "der Eiermann". Beslut: jo, så blev det.

punkt 9: glömma avsätta vice

Glömdes bort.

punkt 10: klippkort

beslut: Prao utvecklar ett cyberklippkort där desperado kan byta status.

punkt 11: förberedelser inför Ibiza

beslut: Prao skall fixa t-shirts.

punkt 12: glass

yrkande: det yrkades att vi skulle återgå till punkt 3. Yrkandet ignorerades.

Mötets avslutande

Plötsligt avslutade Prao mötet, till der Eiermanns förfäran. Gjort är gjort.

Citat

"Det är för mycket mat" -psykologen
"Jag fick inte upp den" -superman
"Vem är hon som The raggarbock formerly known as pink nitad hedgehog dansar med?" -alla utom psykologen och superman

Viktiga händelser efter middagen

Wermlands. Öl. Panikragg. Inte helt misslyckat med andra ord. Vi vet fortfarande inte vad hon heter, för det vägrar The taskmört formerly known as pink nitad hedgehog berätta.

Herrmiddag 001009

Plats: Sandra ( --fonduestället, inte nå'n brud)

Närvarande:

Superman
Goebbels
Psykologen
Prao
Desperado,
The symbol formerly known as pink nitad hedgehog

Spanarn

Frånvarande:

Jägarn
Wanna-b
Macho

Förspel:

På grund av en fof-ares inträde i den vuxna världen tack vare en relativt smärtfri passage av åldersstrecket samlades valda delar av herrmiddagföreningen på Sandras. Tillställningen inleddes med GT (fyra stycken), Isbjörn (två, härligt blå) och Vodka med blandad läsk. Till detta dracks fyra Spendrups, två Mariestad och en Becks. Fondue också, så klart.

Innan ølen påbörjades utlystes herrmiddag. Ølen befanns vara sju till antalet, varvid herrmiddagen var behörigen utlyst jämlikt stadgarna §9 och därför kunde påbörjas när ölen var urdruckna (tyvärr var medlemmarna färdiga med maten när detta väl skedde men för sakens skull sparades vissa pommes som folk kunde knapra på (se "mat" nedan).

Följande skålar utbringades under förspelet:

Därefter öppnades herrmiddagen av bland annat Tsaren och Prao.

Mat:

Vars en pommes frites. Vi var lite mätta efter fonduen.

Dryck:

Irish Coffee.

Skålar:

Beslut:

Övrigt:

Viktiga händelser efter middagen:

Herrmiddagen avslutades två gånger av Tsaren, vilket ignorerades av alla andra som var upptagna med att gå.

Psykologen, Goebbels, Superman och Desperado missade bussen med en minut. Sedan körde taxin iväg framför näsan på dem. Illa.Herrmiddag 000915

Plats: Wanna-B

Närvarande:

Spanarn
Psykologen
Macho
Prao
Desperado
Wanna-b
Goebbels
The symbol formerly known as pink nitad hedgehog

Frånvarande

Jägarn
Superman (dock fördes viss telefonkontakt till hans romantiska date)

Förspel:

Middagen föregicks av besök hos den nyinrättade radiobilsbanan i Malmö hamn. Visserligen stod det go-cart på skylten, men till detta togs ingen hänsyn. Till skillad från bilarna var fasta hinder försedda med bildäck som skydd, men tack vare att psykologen först knuffade bort däcken från en pelare kunde spanaren senare preja in wannabe i nämnda pelare för att realistiskt simulera en krock i det fria. Sensmoral: man skall se till att vara fullvärdig medlem - annars kan man råka illa ut.

Efter en så omtumlande upplevelse fanns det bara en sak att göra: åka till Aq-va-kul för att konsumera bubbelbad och øl. Bubbelpolen befanns som sig bör vara varm och bubblig (om än ej i hörnen). Badvakterna var till skillnad från på TV varken yppiga eller snälla, eftersom FOF förbjöds konsumera øl i poolen. Dumheter. Poolen visade sig dessutom vara ett centrum för omoralisk verksamhet då flera representanter för lokalbefolkningen ängnade sig åt parvis hångel. Allmänheten varnas!

Själva middagen intogs hos wanna-b. Psykologen valde att tillbringa första delen av middagen med avancerad drömtydning i sitt eget hem, men väcktes och ankom blott något försenad.

Mat:

Huvudrätt: Stek, ugnsekt potatis med mozzarellajox, lite lite sås, grönsaker. Efterrätt: Mövenpick. Kaffe. För mycket sprit.

Dryck:

Ohemula mängder. Var kom allt ifrån? Det blev inte bättre av efterfest hemma hos The efterfestvärd formerly known as pink nitad hedgehog

Skålar:

Flickor är elaka mfl. Vi minns ärligt talat inte.

Beslut:

Övrigt:

Viktiga händelser efter middagen:FOF Sommarmission -2000

Under sommaren 2000 körde hela dåvarande FOF tre olika missionsresor till olika delar av världen för att sprida FOFs glada och trevliga budskap. Platserna som besöktes var:

Hurvida resorna var bra på att sprida missionen är inte kännt ännu, från den första rapporteras det att åtminstone den Amerikanska polisen fick upp ögonen för vår egen Psykologen. Den andra verkar mer ha påverkat FOF-medlemmarna då dom vid hemkomst pratade lyriskt om det gyllene Skottska vattnet (samt Ragamuffins och Supasnaps). Den tredje resan var mest ett studiebesök i hur de grekiska männen med varierande framgång raggade på det skandinaviska (kvinliga) köttet.

Macho jobbar sig in mot hovet!!

I kvälls och skvallerpressen sprids just nu rykten om att kronprinsessan skulle ha skaffat sig en stockholmslyngel som pojkvän. Insatta källor inom fof hävdar dock att detta är ett blindspår, Vickan är i själva verket grymt förälskad i vår egen Macho som bilden nedan bevisar
Kronprinsessan Viktoria
(klicka för större bild, Machos identitet är skyddad för att skydda den oskyldige, dvs Macho själv).

Herrmiddagar våren 2000

Vi har glömt när men någon gång hade vi en herrmiddag även här, ty när sommaren kom var Desperado åter ordinarie medlem.

Herrmiddag 000122

Plats: Desperado

Närvarande:

Spanarn
Psykologen
Macho
Superman
Desperado
The symbol formerly known as pink nitad hedgehog

Frånvarande

Jägarn
Prao
Wanna-B

Mat:

Förrätt: Chilisoppa
Huvudrätt:Flied cully chili gris
Efterrätt: Chips och minigulebvjer
Var fan var kaffet?

Dryck:

Öl, vin, dip samt Psykologens och Desperados whisky.
Var fan var kaffet?

Skålar:

För FOF i tiden
För Desperados ätverktyg
Flickor är elaka
Mot flickor av alla ärgängar (rationalisering sen tidigare?)
För Niklas Strömstedt (sympati!)
För Mr Bobitt (empati!)
Stackars Desperado!
Var fan är kaffet?

Beslut:

0) Macho redogjorde för sina förehavande under förra herrmiddagen och lyckades på ett enanstående sätt slingra sig ur alla fällor som lades ut.
1) Statskupp genomfördes vid vilken Prao avsattes som Prässident och Macho tog makten som Militärdiktator. Även Jägarn avsattes och ersattes av vicediktator The vice Diktator formerly known as pink nitad hedgehog. Praos nya funktion i föreningen blir Gorillaledare. [ Sa vi nåt om jägarn? ]
2) Desperado redogjorde för sitt moraliska förfall och blev äärefter degraderad till stödmedlem då ingen annan utväg sågs.

Övrigt:

Den se till början mycket starka maten försvagades rejält och smakade efter tillagning tyvärr inte alls lika starkt. Synd, förväntningarna var stora när det knappt gick att andas i köket. Var fan var kaffet?

Herrmiddag 991218

Plats:
The symbol formerly known as pink nitad hedgehog

Närvarande:

Spanarn
Prao
Psykologen
Superman
Desperado
The symbol formerly known as pink nitad hedgehog
Wanna-B

Frånvarande

Jägarn
Macho (på blinddate)

Förrätt: Glögg Speziale
Huvudrätt: Flamberad fläskfile med sellerimos och pepparsås
Efterrätt: Kastanjepure

Dryck:

Medhavd öl, vin, whisky och konjak

Skålar:

För FOF i tiden
Flickor är elaka
Mot konstvetare
Mot flickor av årgång 74
Mot flickor av årgång 75
Mot flickor av årgång 76
Mot flickor av årgång 77
Mot flickor av årgång 78
För Niklas Strömstedt (sympati!)

Beslut:

1) På grund av ovissheter rörande Machos status beslutades att en observationslista skall inrättas och att Macho skall föras in på den.
2) Desperados ansökan om förändrad status till stödmedlem avslogs då det var mindre än sex öl tills beslut skulle tas vilket innebär att han måste fortsätta leva moraliskt tills frågan kan behandlas på nytt (på extra herrmiddag någon gång under januari, datum ej bestämt när detta skrivs.

Övrigt:

Kvällen inleddes redan på förmiddagen då Macho, Spanarn och Desperado besökte Aq-va-qul för att förfesta. Efter att alla samlats hos Pink Nitad Hedgehog hölls telefonkontakt en gång per timme med Macho och dennes blinndate fram tills dessa behagade ignorera telefonen redan klockan 2300. Efter avslutad middag drog vissa medlemmar vidare till alternativ nöjeslokal (Wermlands) medan andra gick hem för att nanna kudden. En mindre del av medlemmarna tog sedan en whisky eller två; hemma hos Desperado. Se vidare bilder på http://[ja var var det nu]


Herrmiddag 991120

Plats: Superman (igen)

Närvarande

Spanarn
Prao
Psykologen
Superman
Desperado
Wanna-B
1 st prospect

Frånvarande

Jägarn
Macho (var på bal)

Vi har inte hunnit bli riktigt överens om vad som hände denna kväll så vi återkommer...

Lite bilder finns dock:
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]

Herrmiddag 990906

Plats: Superman

Närvarande

Spanarn
Prao
Psykologen
Superman
Desperado
Macho
1 st wannabe

Frånvarande

Jägarn

Mat

Förrätt: Chips, Öl och/eller GT
Huvudrätt: Inbakad fläskfile'
Efterrätt: Lingonparfait (med gin)

Skålar

För FOF i tiden
Flickor är elaka
Mot årgång 76
Mot årgång 75 (nya initiativ uppskattas)
För Niklas Strömstet
Mot kvinlig rösträtt
För regeln om röd flagga (fast ej 1:e maj)
[plus ett gäng till...]

Dryck

Medhavd öl, vin, whisky (ett antal olika) och cognac samt supermans GT.här har jag glömt en hiskelig massa ty kvällen blev väldigt lyckad

Beslut

Trotts att en utomstående togs vissa beslut om medlemsskaran:
1) superman upptogs som ordinarie medlem då han uppenbarligen hade insett det tragiska med att leva moraliskt inkorrekt och verkade ha lärt sig något av det.
2) superman fick officiell funktion som Brauereimeister då han ändå kommer tvingas utveckla just denna förmåga.
3) då det inte längre sågs som totalt orealistiskt (våra stödmedlemmar har varit omoraliska skrämmande länge) ansåg mötet att det behövdes medlemstyper för förlovade och gifta (stödmedlemmar är det ju trotts allt visst hopp för). Efter viss debatt beslutades det att medlemmar som förlovar sig automatiskt byter status till "politiska fångar " och medlemmar som gifter sig till Deathrow (Deathroll?). Detta får dock beslutas i andra läsning
4) den närvarande utomstående erbjöds plats som wannabe. Namnet beslutades bli "wanna-b" vilket är väldigt kul(?) om man vet mer om personen i fråga.

Vad hände?

Kvällen inleddes med Fotboll (Sverige mot någonting) vilket slutade med blågult guld och det är ju bra. Efter det samlades skaran runt supermans köksbord för att avnjuta den delikata huvudrätten.

Vissa medlemmar tyckte att en viss stödmedlem skulle dricka mycket mer än de andra vilket tyvärr fick till följd att såväl delar av kök som toalett "målades". I slutet av middagen dök två representanter för "fienden" upp, en av dem med den väl genomtänkta öppningsfrasen "Där är ju han som ser ut som Stålmannen fast snyggare" till herr Superman. Inget omoraliskt hände dock, åtminstone inte där (och det är möjligen att kommentaren delvis var till för att fjäska till sig lite "efterrätt", något som i sådana fall lyckades).

Efter det drog skaran till E-pub, D-pub, V-pub och Lophtet, (flera medlemmar i just den ordningen). Sedan började äventyret på allvar...


Herrmiddag 990410

Plats: Macho

Närvarande

Frånvarande

Mat

Skålar


[här har jag glömt en hiskelig massa ty kvällen blev väldigt lyckad...]

Dryck

Beslut

Sedan senaste herrmiddagen hade Desperado hunnit bli först omoralisk fast sedan moralisk. Ordförande Prao yrkade först på att Desperado skulle degraderas till stödmedlem för att senare återupptas som ordinarie medlem. Degraderingen gick snabbt igenom men efter häftig debatt beslutades det att återupptagandet till ordinarie medlem först sker nästa herrmiddag (notera att våran ordförande röstade emot sitt eget yrkande vilket går bra då vi inte är en lika byråkratisk organisation som vissa andra).

Övrigt

[kommer]Herrmiddag 981211

Närvarande

Frånvarande

Mat

Skålar

Dryck

Beslut

Inga beslut fanns att fatta varför inga viktiga beslut togs. Dock förespråkades att den officiella förebilden, Bill, bör hålla nästa herrmiddag. Om möjligt i ovala rummet.

Övrig

Efter herrmiddagen begav sig sällskapet med ett undantag till alternativt nöjesetablisemang ("Hallands nation") där församlingen så småningom upplöstes.Herrmiddag 981024

Närvarande

Frånvarande

Mat

Skålar

Dryck

Beslut

Herrmiddagen var den första på ganska länge och också en av de få med viktiga beslut:

Ansökan från Spanar'n att byta medlemsstatus till stödmedlem.
Beslut: Beviljas då ingen annan utväg såg ut att finnas

Ansökan från Desperado om att byta medlemsstatus till stödmedlem.
Beslut: Beviljas då ingen annan utväg såg ut att finnas

Ansökan från Desperado om sänkning av desperationsgrad.
Beslut: Underkändes då vi fortfarande har hopp för honom. Istället bestämdes att alternativnamnet Fortfarande lika desperata Desperado skulle införas.

Förslag från Spanarn om införande i stadgarna att även multipla ONS är moraliskt korrekt levene.
Beslut: Prao lovade modifiera texten något (när detta skrivs utfört)

Givetvis fick både Spanarn och Desperado förklara varför de blir stödmedlemmar. "Jag blev lurad" snyftade Spanarn och fortsatte med att hon minsan inte ens lagade mat åt honom varenda dag och avslutade med att framföra att han skämdes, vilket var ganska förståeligt. Desperado verkade inte lika ångerfylld även om han också hävdade att han var lurad och att han behövde någon som försörjde honom. Noteras kan att denna gång skyllde ingen på att fönster behövde putsas eller något likartat och det är iof bra. Efter festen begav sig folk iväg på det alternativa nöjesetablisemanget "Lophtet" där skaran i sinom tid upplöstes.Herrmiddagar vår 98

Då ingen minns något av dessa även om det har förekommit så var de nog ganska roliga i allafall...


Herrmiddag 971220 (en ONSdag)

En trevlig avrundning inför julafton. Hölls hos Spanar'n.

Närvarande

Frånvarande

Mat

Skålar

Dryck

Herrmiddagen förlöpte bra. Prao och Desperado fick vid 12 tiden för sig att springa iväg på alternativt nöjesetablisemang för att 'ragga brudar'. När hela sällskapet (- psykologen) senare träffades på Lophtet visade detta sig vara en dum strategi då de som hade suttit kvar var mycket fullare. Å inte fan hade varken Prao eller Desperado fått napp.


Herrmiddag 971022 (en ONSdag)

På spanarn's initiativ så valdes en lite annorlunda plats för herrmiddagen, närmare bestämt i en (barn)pool på punschverandan.

Närvarande

Frånvarande

Mat

Skålar

Dryck

Vattnet var varmt men regnet var kallt. Dagen efter stack halva gänget till Danmark för att handla mer bärs. 17 backar (170 liter) trycktes in i den stackars Volvon.


Herrmiddag 970917 (en ONSdag)

Macho hade för första gången fixat till en herrmiddag. Det är bra.

Närvarande

Frånvarande

Mat

Skålar

Dryck

Efter mötet begav sig folket till VG och blev jättefulla. Det var bra. Dock lyckades vandaler, såväl inom som utanför fof, stöka till rejält hos Macho på efterfesten. Skärpning!


Herrmiddag 970830

Kombinerad mat-sprit och glo på sport middag.

Närvarande

Frånvarande

Mat

Dryck

Tyvärr finns det få minnen från denna herrmiddag...


Herrmiddag 970709

För första gången blev det en herrmiddag hos vår för tillfället enda stödmedlem Psykologen. Den blev lite mysko då ett par (omoraliska människor) invaderade tillställningen men innan dess hände följande:

Närvarande

Mat

Skålar

Dryck


Herrmiddag 9705??

Plats:Jaegarn

Ingen minns något. Dock var det mycket vitlök i maten.


Herrmiddag 970307

Plats:Desperado

Alla medlemmar närvarande på denna herrmiddag, vars första beslut var att riva upp föregående herrmiddag (som det endast hade varit en medlem närvarande på). Första beslutet blev att uppta den tidigare Wannaben Desperado till fullvärdig medlem ("det gäller att passa på medans han fortfarande är fri och farlig"). Nästa beslut blev att återuppta Spanarn som ordinarie medlem då han hade insett det felaktiga i hans tidigare levene och börjat leva moraliskt korrekt (eller rättare sagt lyckats få sina fönster putsade...).

Då Mr X visade sig vara väldigt bra på att flytta skrivbord och annat viktigt går han numera under namnet Macho som naturligtvis är mycket mer passande.

Psykologen passade på att begära option på ett ordinarie medlemskap eftersom påsk närmar sig med stormsteg.

Bland de som nyttjade alkohol (dvs som inte tentapluggade) så blev de flesta ganska fulla, vilket är ganska bra. Dock hade folk en tendens att gå hem tidigt, vissa fick inte ens uppleva en ny dag (kvinnodagen) gry, vilket är lite väl mesigt.

Skålar (som jag minns nu i efterhand)

Mat

Dryck

Viktiga beslutHerrmiddag 9702??

Plats: Spanarn

Närvarande

Frånvarande

Dryck

Denna herrmiddag har senare ogililtigförklartats då endast en medlem var närvarande varför Herrmiddagen inte var beslutsmässig (de andra var inte ens (i klartext) kallade.)


Herrmiddag 970131

Plats: Jägarn

Inte nog med att FOF var fulltaligt. Dessutom hade en s.k. "Wannabe" också anslutit sig till sällskapet. Herrmiddagen inleddes redan på eftermiddagen med Go-Cart och avslutades hemma hos Jägaren fram till sent. Utlovad aktivitet på närbelägen nation blev aldrig av, men folk verkade ha kul ändå... framförallt i vattensängen ???

Då utomstående var närvarande så togs inga officiella beslut eller diskussioner utan de närvarande nöjde sig med att njuta av den goda maten och den ännu godare spriten.

Det mest intresanta som hände under natten måste tyvärr censureras även om det är trevligt med medlemmar med lite annorlunda böjelser är ju alltid bra som omväxling....

Skålar (som jag minns nu i efterhand)

Mat

Dryck

Prao och Mr-x stack hem tidigare (kl 3)... de andra stack till Lophtet. Jägarn som kom på att han hade en bandyklubba tillhörande Prao bad de som 'ändå skulle till Lophtet' att ta med bandyklubban (logik 0). Klubban har inte setts till sedan dess...


Herrmiddag 961130

Plats: Prao

Följande visdomar kom ett fulltaligt FOF fram till under den senaste herrmiddagen (OBS! seriöst, det mesta skrevs Lajv av Psykologen under middagen):

Skålar

Recept

Chokladsås
- 3 dl socker
- 3 dl kakao
- 3 dl mjölk
- 2 1/2 dl av Mr X:s ex:s Sirap! FOF vill passa på att tacka den stackars flickan i frågan som inte var tillfrågad.
- En jävla massa konjak (Remy Martin V S O P)

Drycker

Händelser

Två ordinarie medlemmar hade intimt umgänge i sängen. Nej för f-n, jag fick stänk i örat (sic!)

Paret i huset mitt emot hade den dåliga smaken att dra för gardinerna. Detta försöktes åtgärdas av en hel del av medlemsstyrkan.

När ordförande kl 5 på morgonen ville sparka ut alla närvarande så att han kunde sova så upptäckte han att de två kvarvarande var flickor. Hur denna infiltration gick till skall utredas. Lika så om det "hände något".

Musik

Följande musik ansågs moralisk korrekt:


Herrmiddag 961026 (föreningens första officiella)

Plats: Spanarn

FOF har nyligen haft en s.k. herrmiddag där bland annat följande hände:

Det meddelades att följande adresser numer fungerade:

(NOTERA! Samtliga adresser upphörde att fungera vären 99 pga serverbyte. Nya adressen är fof@esek.lth.se)
fof@hal.sparta.lu.se- En kopia till var och en inom fof
Från detta konto kan man även skicka brev
spanarn@hal.sparta.lu.se- Alias till Spanar'n
prao@hal.sparta.lu.se- dito för PRAO
psykologen@hal.sparta.lu.se- Dito för psykologen
jaegarn@hal.sparta.lu.se- dito för Jägarn
mrx@hal.sparta.lu.se- dito för Mr-X
desperado@hal.sparta.lu.se- dito för desperado

Tryck här för att komma tillbaka.